Certificeret homøopatisk rådgiver uddannelse

yourstory-education

Medio september 2015 stod DHS bag et gennembrud indenfor homøopatiens udbredelse i Danmark.

Med afsæt i DHS unikke kollegiale samarbejde på tværs af både private- samt virksomhedsmedlemmer lykkedes det DHS at udvikle og etablere en form for grunduddannelse i hvorledes homøopatien bør håndteres og formidles i landets helsekostbutikker. Uddannelsesforløbet tog udgangspunkt i en nyfortolkning af den eksisterende lovgivning, der åbner muligheden for, at man som behandler eller butiksansat gerne må informere forbrugeren om brugen og anvendelsen af homøopatiske lægemidler. Nyfortolkningen af lovgivningen giver således både forbrugeren og forretningerne helt nye muligheder for at udnytte homøopatiens mange muligheder når det gælder behandlingen af hverdagens symptomer og lidelser.

Sammen med disse nye muligheder følger dog også behovet for en mere kompetent rådgivning, således at patientens sikkerhed altid sættes højest. Netop derfor tog DHS initiativ til en ny og målrettet certificering af butikspersonalet i hele helsebranchen. DHS tilbød et kursusforløb med det formål, at løfte personalets faglige kompetence, således at de blev rustet til bedre at kunne vejlede og rådgive kunder i anvendelsen af homøopatiske lægemidler.

Forløbet strakte sig over hele 13. webinarer samt en kursusdag med teori, praksis og afsluttende eksamen d. 22 november 2015. Alle moduler svarende til ca. 30. timers undervisning dannede således grundlaget for eksamineringen af første hold bestående af 47 nye certificerede homøopatiske rådgivere.

På baggrund af denne store succes har vi i DHS besluttet, at tilbyde endnu et kursusforløb i løbet af 2017 til de butiksansatte der ikke nåede at komme med i første kursusrække.